Vrste vrednot in primerov

Vrste vrednot in primerov / Osebna rast in samopomoč

V vašem poslanstvu in viziji življenja vas spremljajo vaše vrednote stalna referenca v ukrepu. V ravnini delovanja so srečni dogodki tisti, ki so usklajeni z nameni, ki vas določajo. Vsaka oseba je edinstvena in tudi njihove vrednote. ¿Katere vrste vrednot lahko vodijo vaše življenje? Vrednote so pomembne glede na osebne, družinske, družbene, delovne in univerzalne vidike. V tem članku Psihologija-Online, vrste vrednot in primerov, poglobimo se v to pomembno vprašanje na človeški ravni.

Morda vas zanima tudi: Vrednote človeškega bitja: seznam s primeri Indeks
 1. Osebne vrednote: opredelitev in seznam primerov
 2. Družinske vrednote: opredelitev in seznam primerov
 3. Družbene vrednote: opredelitev in seznam primerov
 4. Strokovne vrednote: opredelitev in seznam primerov
 5. Univerzalne vrednosti: opredelitev in seznam primerov

Osebne vrednote: opredelitev in seznam primerov

Osebne vrednosti tipa so ključna načela, ki urejajo naše življenje v praksi in pri odločanju. Te vrednote niso prisotne le v življenjskem slogu, temveč tudi v interpretaciji realnosti, saj vsako človeško bitje počne z vidika svojega pogleda. Okoli tega razmišljanja lahko povečate svojo raven samospoznavanja, ker je to vaja introspekcije. Tu je nekaj primerov osebnih vrednot, ki lahko vodijo nekoga:

 • Iskrenost
 • Spoštovanje
 • Dobrota
 • Zvestoba

Družinske vrednote: opredelitev in seznam primerov

Zgodovina človeka pridobi širši pomen skozi kontekst rasti. Družina je tisti okvir socialnih referenc. Družinske vrednote so tiste carinskih ali nevidnih zakonov, ki zavezujejo družinski sistem in se prenašajo med generacijami. Družinske vrednote so zelo pomembne in tudi navdihujejo filme, ki kažejo prednosti ali slabosti protagonistov plesa, ki jih povezuje skupna zgodovina. Če je vsak človek edinstven, je vsaka družina edinstvena. ¿Katere primere družinskih vrednot lahko omenimo v tem poglavju?

 • Vrednost družine, sama po sebi, kot načelo, ki ta sistem uvršča med pomembne stebre življenja.
 • Spoštovanje staršev in starih staršev je še ena od opaznih vrednot na tem področju.

Družbene vrednote: opredelitev in seznam primerov

V zvezi s prejšnjo točko življenje človeka upošteva tudi njegove okoliščine. Spremenljivke, ki so povezane z družinskim in družbenim okoljem tega protagonista. Socialne vrednote so bistvenega pomena za krepitev sožitja z drugimi, ki izhajajo iz teh družbenih vrednot. Socialni sistemi so lahko od para, do skupine prijateljev, od spremljevalcev, do prebivalcev mesta itd. Te vrednote so lahko povezane s socialnimi veščinami. Družbene vrednote niso statične in nespremenljive, lahko pa se sčasoma spremenijo. Ta sprememba vpliva tudi na družinsko in osebno realnost. Nekateri primeri družbenih vrednot za izboljšanje sožitja v družbi so:

 • Spoštovanje
 • Toleranca
 • Ljubezen
 • Prijateljstvo

Strokovne vrednote: opredelitev in seznam primerov

Profesionalni vidik je zelo pomemben za razvoj človeka, saj delo zavzema velik del življenjskega časa do upokojitve. Profesionalne vrednote so stalna referenca na delovnem mestu, vsak delavec se opira na ta načela za vsakodnevne odločitve. Profesionalne vrednote so podlaga za izvajanje poklicne dejavnosti vsakega. Kurikulum vključuje podatke o strokovni in formativni poti človeka. Vključene so lahko tudi vrednote, saj so tudi temeljne glede na osebno znamko protagonista. ¿Katere poklicne vrednote podjetja še posebej cenijo?

 • Zaveza
 • Iskrenost
 • Druženje
 • Odgovornost
 • Etika

Univerzalne vrednosti: opredelitev in seznam primerov

S socialnega vidika vsak človek skozi svoje vrednote zapusti svoj pečat. Iskanje skupnega dobra temelji na praksi teh univerzalnih konceptov, ki povečujejo individualno in kolektivno srečo in dobro počutje. To so vrednote, ki ustvarjajo občudovanje in priznanje za njihovo povezavo s prakso dobrega. Sam koncept univerzalnega izraža bistvo te vrste vrednot. Gre za blago, ki na splošno ustvarja pozitiven učinek na druge ljudi in na planet. Posebnost te vrste vrednot je raven dosega. Obstaja nekaj zelo pomembnih univerzalnih vrednot. Na primer:

 • Solidarnost
 • Spoštovanje svobode vsakega človeka

Ta članek je zgolj informativen, v spletni psihologiji nimamo sposobnosti, da postavimo diagnozo ali priporočamo zdravljenje. Vabimo vas, da se obrnete na psihologa, še posebej na vaš primer.

Če želite prebrati več podobnih člankov Vrste vrednot in primerov, Priporočamo vam vstop v našo kategorijo osebne rasti in samopomoči.

Tender, B. (1994). Človeške vrednote. Delavnica urednikov.